Niềm Tin và Cuộc Sống

Cố vấn:
Mục sư Lê Hồng Phúc
Mục sư Lưu Đức Thọ

Cộng tác:
Mục sư Mai Minh Tấn
Mục sư Đặng Ngọc Kim
Mục sư Lê Phước Thuận
Mục sư Nguyễn Hữu Ninh
Mục sư Nguyễn Tấn Dương
Mục sư Trần Đào
Mục sư Nguyễn Trường Cửu
Mục sư Phan Phước Lành
Mục sư Ức Chiến Thắng
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
Mục sư Nguyễn Chí Thiện

Đặc trách:
Đặng HồngVân

Videos

 • #
  Năm lý do để tiếp nhận Chúa
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Kiều Tuấn Huệ
  Ngày 06, Tháng 3, 2015
  Chức vụ: Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Sống Tin Hy Vọng, San Jose, California
 • #
  Vì sao tôi đến Việt Nam
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư Tiến sĩ: Samuel James
  Ngày 11, Tháng 10, 2015
  Chức vụ: Mục sư hưu trí với nhiều năm hầu việc Chúa tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ
 • #
  Chúa đến với thế gian
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Lê Phước Thuận
  Ngày 15, Tháng 03, 2015
  Chức vụ: Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Lời Chúa, Houston, Texas
 • #
  Ý Niệm Về Tuổi Tác
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Nguyễn Hữu Ninh
  Ngày 03, Tháng 4, 2015
  Chức vụ: Quản nhiệm Hội Thánh Vietnamese Lutheran Church, Houston, Texas
 • #
  Kiểm chứng niềm tin qua Thánh Kinh
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Nguyễn Trường Cửu
  Ngày 04, Tháng 10, 2015
  Chức vụ: Quản nhiệm Hội Thánh Vietnamese Methodist Church, Dallas, Texas