Niềm Tin và Cuộc Sống

Cố vấn:
Mục sư Lê Hồng Phúc
Mục sư Lưu Đức Thọ

Cộng tác:
Mục sư Mai Minh Tấn
Mục sư Đặng Ngọc Kim
Mục sư Lê Phước Thuận
Mục sư Nguyễn Hữu Ninh
Mục sư Nguyễn Tấn Dương
Mục sư Trần Đào
Mục sư Nguyễn Trường Cửu
Mục sư Phan Phước Lành
Mục sư Ức Chiến Thắng
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
Mục sư Nguyễn Chí Thiện

Đặc trách:
Đặng HồngVân

Videos

 • #
  Tìm hiểu về đạo Hồi Giáo
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Đặng Ngọc Kim
  Ngày 28, Tháng 2, 2016
  Chủ đề: Giải đáp những thắc mắc về niềm tin của người Tin Lành, toàn bộ sự dẫn giải đều dựa trên lời Chúa, được trích ra từ Kinh Thánh
 • #
  Có phải đạo Tin Lành ra từ Giáo Hội Công Giáo Rô-ma?
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Đặng Ngọc Kim
  Ngày 13, Tháng 2, 2016
  Chủ đề: Giải đáp những thắc mắc về niềm tin của người Tin Lành, toàn bộ sự dẫn giải đều dựa trên lời Chúa, được trích ra từ Kinh Thánh
 • #
  Tìm hiểu về đạo Mặc Môn
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Đặng Ngọc Kim
  Ngày 28, Tháng 1, 2016
  Chủ đề: Giải đáp những thắc mắc về niềm tin của người Tin Lành, toàn bộ sự dẫn giải đều dựa trên lời Chúa, được trích ra từ Kinh Thánh
 • #
  Tìm hiểu về đạo Nhân Chứng Giê-hô-va
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Đặng Ngọc Kim
  Ngày 10, Tháng 1, 2016
  Chủ đề: Giải đáp những thắc mắc về niềm tin của người Tin Lành, toàn bộ sự dẫn giải đều dựa trên lời Chúa, được trích ra từ Kinh Thánh
 • #
  Người Tin Lành đứng trước luật đồng tính luyến ái
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Đặng Ngọc Kim
  Ngày 17, Tháng 5, 2015
  Chủ đề: Giải đáp những thắc mắc về niềm tin của người Tin Lành, toàn bộ sự dẫn giải đều dựa trên lời Chúa, được trích ra từ Kinh Thánh