Niềm Tin và Cuộc Sống

Cố vấn:
Mục sư Lê Hồng Phúc
Mục sư Lưu Đức Thọ

Cộng tác:
Mục sư Mai Minh Tấn
Mục sư Đặng Ngọc Kim
Mục sư Lê Phước Thuận
Mục sư Nguyễn Hữu Ninh
Mục sư Nguyễn Tấn Dương
Mục sư Trần Đào
Mục sư Nguyễn Trường Cửu
Mục sư Phan Phước Lành
Mục sư Ức Chiến Thắng
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
Mục sư Nguyễn Chí Thiện

Đặc trách:
Đặng HồngVân

Videos

 • #
  Ca đoàn liên Hội Thánh Tin Lành Houston
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Liên Hội Thánh Tin Lành Houston
  Ngày 8, Tháng 12, 2014
  Chủ đề: Ca đoàn liên Hội Thánh Tin Lành Houston hát mừng Chúa Giáng sinh năm 2014.
 • #
  Ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc, Houston
  Ngày 7, Tháng 12, 2015
  Chủ đề: Ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc, ca ngợi Chúa trong dịp lễ liên Hội Thánh Giáng sinh năm 2015.
 • #
  Ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Lời Chúa
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Hội Thánh Tin Lành Lời Chúa, Houston
  Ngày 24, Tháng 12, 2015
  Chủ đề: Ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Lời Chúa hát mừng Chúa Giáng sinh năm 2015.
 • #
  Ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Kirkwood
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Hội Thánh Tin Lành Kirkwood, Houston
  Ngày 15, Tháng 12, 2015
  Chủ đề: Ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Kirkwood hát mừng Chúa Giáng sinh năm 2015.
 • #
  Ca đoàn liên Hội Thánh Tin Lành Dallas
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Liên Hội Thánh Tin Lành Dallas
  Ngày 7, Tháng 12, 2015
  Chủ đề: Ca đoàn liên Hội Thánh Tin Lành Dallas hát mừng Chúa Giáng sinh năm 2015.