Niềm Tin và Cuộc Sống

Cố vấn:
Mục sư Lê Hồng Phúc
Mục sư Lưu Đức Thọ

Cộng tác:
Mục sư Mai Minh Tấn
Mục sư Đặng Ngọc Kim
Mục sư Lê Phước Thuận
Mục sư Nguyễn Hữu Ninh
Mục sư Nguyễn Tấn Dương
Mục sư Trần Đào
Mục sư Nguyễn Trường Cửu
Mục sư Phan Phước Lành
Mục sư Ức Chiến Thắng
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
Mục sư Nguyễn Chí Thiện

Đặc trách:
Đặng HồngVân

Videos

 • #
  Hội thoại Giáng Sinh 2015 với Mục sư Thọ
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Lưu Đức Thọ
  Ngày 10, Tháng 12, 2015
  Chủ đề: Hội thoại với Mục sư Lưu Đức Thọ và ông Nguyễn Hữu Tịnh về chương trình Giáng sinh năm 2015 tại Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc
 • #
  Phỏng vấn Mục sư Nguyễn Thỉ
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Nguyễn Thỉ
  Ngày 8, Tháng 12, 2014
  Chủ đề: Hội thoại với Mục sư Nguyễn Thỉ về các chương trình phát thanh Tin Lành được truyền đi qua hệ thống radio và TV
 • #
  Phỏng vấn với Mục sư Phan Phước Lành
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư Tiến sĩ: Phan Phước Lành
  Ngày 5, Tháng 7, 2015
  Chủ đề: Hội thoại với Mục sư giáo hạt trưởng Phan Phước Lành về các chương trình chung của liên hữu Báp-tít Nam Phương
 • #
  Phỏng vấn với Mục sư Đavid Đông
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: David Đông
  Ngày 7, Tháng 7, 2015
  Chủ đề: Hội thoại với Mục sư David Đông về quá trình hầu việc Chúa của Mục sư qua lĩnh vực âm nhạc
 • #
  Phỏng vấn với Mục sư Ức Chiến Thắng
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư Tiến sĩ: Ức Chiến Thắng
  Ngày 6, Tháng 7, 2015
  Chủ đề: Hội thoại với Mục sư Ức Chiến Thắng, với chức vụ tổng thư ký liên hữu Báp-tít, về các nội quy, tổ chức và hành chánh của liên hữu Báp-tít