Niềm Tin và Cuộc Sống

Cố vấn:
Mục sư Lê Hồng Phúc
Mục sư Lưu Đức Thọ

Cộng tác:
Mục sư Mai Minh Tấn
Mục sư Đặng Ngọc Kim
Mục sư Lê Phước Thuận
Mục sư Nguyễn Hữu Ninh
Mục sư Nguyễn Tấn Dương
Mục sư Trần Đào
Mục sư Nguyễn Trường Cửu
Mục sư Phan Phước Lành
Mục sư Ức Chiến Thắng
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
Mục sư Nguyễn Chí Thiện

Đặc trách:
Đặng HồngVân

Videos

 • #
  Giáng sinh trong máng cỏ
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Lưu Đức Thọ
  Ngày 21, Tháng 2, 2015
  Chức vụ: Sáng lập chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc, Houston, Texas.
 • #
  Mở rộng tầm nhìn
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư Tiến sĩ: Lê Hồng Phúc
  Ngày 17, Tháng 1, 2015
  Chức vụ: Sáng lập chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống, Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Đức Tin, Dallas, Texas.
 • #
  Phúc Âm Là Gì
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư Tiến sĩ: Phan Phước Lành
  Ngày 04, Tháng 10, 2015
  Chức vụ: Chủ tịch Liên Hữu Báp-tít Nam Phương, Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Tình Thương, Renton, Washington
 • #
  Tình thương của mẹ
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư Tiến sĩ: Ức Chiến Thắng
  Ngày 02, Tháng 7, 2015
  Chức vụ: Tổng thư ký Liên Hữu Báp-tít Nam Phương, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Pensacola, Pensacola, Florida
 • #
  Tôi là ai
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Doug Kellum
  Ngày 16, Tháng 11, 2014
  Chức vụ: Mục sư hưu trí với nhiều năm hầu việc Chúa cho người Việt Nam tại các trại tỵ nạn, tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ