Niềm Tin và Cuộc Sống

Cố vấn:
Mục sư Lê Hồng Phúc
Mục sư Lưu Đức Thọ

Cộng tác:
Mục sư Mai Minh Tấn
Mục sư Đặng Ngọc Kim
Mục sư Lê Phước Thuận
Mục sư Nguyễn Hữu Ninh
Mục sư Nguyễn Tấn Dương
Mục sư Trần Đào
Mục sư Nguyễn Trường Cửu
Mục sư Phan Phước Lành
Mục sư Ức Chiến Thắng
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
Mục sư Nguyễn Chí Thiện

Đặc trách:
Đặng HồngVân

Videos

 • #
  Khúc nhạc xuân 2016
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Các Hội Thánh Tin Lành Houston
  Ngày 04, Tháng 2, 2016
  Chủ đề: Mừng tết Nguyên Đán 2016, gồm những ý nghĩa của ngày tết và các phong tục của người Việt Nam trong những ngày đầu năm
 • #
  Khúc nhạc Giáng Sinh 2015
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Các Hội Thánh Tin Lành Houston và Dallas
  Ngày 10, Tháng 12, 2015
  Chủ đề: Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2015, với sự cộng tác của các Hội Thánh Tin Lành trong hai thành phố Houston và Dallas
 • #
  Kỷ niệm 40 năm Chúa thành lập Hội Thánh người Việt tại Houston
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Các Hội Thánh Tin Lành Houston
  Ngày 05, Tháng 08, 2015
  Chủ đề: Kỷ niệm 40 năm Chúa thành lập Hội Thánh Tin Lành người Việt tại Houston
 • #
  Phóng Sự Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2015
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Liên hữu Tin Lành Báp-tít Nam Phương
  Ngày 03, Tháng 7, 2015
  Chủ đề: Chương trình Đại Hội liên hữu Tin Lành Báp-tít Nam Phương năm 2015 tại Dallas, Texas
 • #
  Kỷ niệm đệ nhất chu niên của Niềm Tin và Cuộc Sống
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Cộng tác: Các Hội Thánh Tin Lành Houston và Dallas
  Ngày 25, Tháng 8, 2014
  Chủ đề: Kỷ niệm chương trình truyền hình "Niềm Tin và Cuộc Sống" được một tuổi